Identifikační údaje

Obchodní firma: Institut pro veřejné zadavatele, s.r.o.
Adresa: Křenova 438/3, 162 00 Praha 6
IČ: 03920071
DIČ: CZ03920071
Účet: 107-9698040207/0100
Banka: Komerční banka, a.s.
SWIFT kód banky: KOMB CZ PP
IBAN: CZ0401000001079698040207
Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 239980.